Wat glo ons?

 

Ons is n gemeenskapskerk wat daarop fokus om die wêreld rondom ons `n beter en gelukkiger plek te maak. Met die hulp van ons predikante en elke vrywillige organiseer ons opwindende diepgaande geloofs en gemeenskapsbou-geleenthede. 

ONS BEGEER DAT JY GELIEFD VOEL

Die kerk as God se Familie wil mense in 'n liefdevolle gemeenskap verwelkom deur:

- Die gelowiges, die ongelowiges en diegene wat die geloof ondersoek, te aanvaar en waardeer soos God doen

- Die aanmoediging van opregte verhoudings wat God se genade voorstel

ONS WIL GOD SIGBAAR MAAK

Die kerk as Christus se liggaam op aarde wil Jesus sigbaar maak deur:

- Die aanbieding van God se tydlose waarheid op duidelike, kreatiewe en relevante maniere

- Goddelike ontmoeting in lewendige aanbidding en gebed

- Demonstrasie van 'n goddelike karakter en 'n dienaarstyl  

 

ONS WIL LEEF OM NA DIE BEELD  VAN JESUS TE VERANDER

Die kerk as instrument van God se Gees bevorder lewenstransformasie deur:

- Geloofsverbintenisse aan Christus aan te moedig

- Bybelse onderrig en  geestelike dissiplines te kweek

- Christus se volgelinge toe te rus om Hom die beste te gee deur hul geestelike gawes te gebruik en hul hulpbronne te belê om die koninkryk van God te bevorder

image30